Inge Hegelund

Arbejdshukommelsens betydning for indlæring

Godt nytår til jer alle!

Noget af det, der optager mig meget lige for tiden, er sammenhængen mellem børns evne til læring og  hukommelse.

Der er de sidste år kommet mere fokus på, hvilken betydning det har at træne hukommelsen. Det er der,  fordi evnen til at fastholde og genkalde informationer spiller en afgørende rolle for læring.

Det man særlig er opmærksom på i denne sammenhæng er arbejdshukommelsen. Arbejdshukommelsen er den del af hukommelsen, som gør det muligt for os at fastholde og samtidig bearbejde en begrænset mængde informationer, vi modtager. Det handler altså om vores evne til, i øjeblikket, at holde emner i hovedet. F.eks. anvender vi arbejdshukommelsen, når vi skal huske et telefonnummer, en indkøbsliste, eller når vi skal følge en instruktion.

“Det er den hukommelse vi bruger, når vi forholder os til og bearbejder de informationer, vi får. Det er arbejdeshukommelsen, som skaber al bevidst læring.”

Dette siger cand. pæd. psyk.  Michael Wahl Andersen, der forsker inden for dette område.

Og arbejdshukommelsen kan trænes!

Forskning viser, at mange børn med indlæringsvanskeligheder har særlig glæde af træning af arbejshukommelsen.

Men hvordan kan man se, om ens barn har brug for at træne sin arbejdshukommelse?

Tegn på svag arbejdshukommelse kunne være:

 • At barnet er en dagdrømmer – er i sin egen verden.
 • At barnet er let at aflede.
 • At barnet har en kort opmærksomhedsspændvidde.
 • At barnet har svært ved at følge instruktioner.
 • At barnet har en ufuldstændig genkaldelse
 • At barnet i mange læringsammenhænge virker opgivende.

Hvis du kan nikke genkendende til flere af disse punkter, vil det være en god ide, at være opmærksom på at træne dit barns hukommelse på forskellig vis. Det kan gøres via

 1. Spil.
 2. Dialog eller dialogisk læsning.
 3. Verbalt gentagelse af informationer, så man sikre sig, at barnet har forstået og kan husk informationen.
 4. Gøre brug af  visuel støtte ved f.eks. symboler og tegn.
 5. Apps

Der findes forskellige apps, der træner hukommelsen hos børn. Der er mange på markedet, og jeg kender slet ikke alle programmer. Desværre er flere, af de programmer der findes, på engelsk, men jeg kan nævne f.eks.

 • Hukommelse og opmærksomhed – 7 lærerige spil for børn 4-7 år.
 • Brain+ Dette spil henvender sig til større børn – mellemtrinnet / udskolingen,  da det kræver, at man kan læse.
 • Memorado – Dette er dog noget kedeligt i opsætningen.