Inge Hegelund

METODE

Inge_Hegelund_2014 (24 of 123)

Før selve undervisningen starter, foretages en udredning af læse– og skrivefærdigheder.

Dette foregår over 1 – 2 gange, hvor der testes i bl.a. læsning af enkeltord og sætninger, stavning, fonologisk opmærksomhed og skriftlig formulering.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i testresultatet og dit barns behov. Undervisningen foregår altid som eneundervisning. På den måde er det muligt at tilgodese dit barns behov 100% og tage afsæt i dit barns nærmest udviklingszone.

Arbejdet med læse-og skrivestøttende it-hjælpemidler er en naturlig del af undervisningen.

Og det allervigtigste: Det skal være sjovt at lære.

 

Motivation og trivsel

Motivation og trivsel er altafgørende for barnets evne til at udvikle sig. Det gør jeg ved at skabe en tryg og varm stemning, hvor barnet er i centrum og føler, at de lykkes.

UdviklingsZone_Grafik

 

 Nærmeste udviklingszone

Jeg arbejder altid med barnets nærmeste udviklingszone, dvs. det som barnet næsten kan. Jeg styrker derved barnets selvtillid og selvværd samtidig med, at det rykker sig fagligt. Der arbejdes på, at nærmeste udviklingszone bliver til en læringsrampe, hvor barnet næsten ubemærket bevæger sig til næste niveau i barnets udvikling.

Med udgangspunkt i nærmeste udviklingszone arbejder jeg målrettet med at lære på mange forskellige måder i form af spil, leg, træning og fysisk aktivitet – både indendørs og udendørs.

Min fornemste opgave at sørge for, at undervisningen henvender sig målrettet mod den enkelte, så eleven får gejst, selvtillid og motivation til at udvikle sig endnu mere.