Inge Hegelund

Forbyg læsevanskeligheder og understøt dit barns læselyst

Som forældre til børn i førskolealderen og i indskolingen er det meget vigtigt at stimulere og understøtte barnets sproglige færdigheder. Hjælp med til at udvide barnets ordforråd og stimulere til læselyst.

Dialogisk læsning er den forskningsmæssigt bedst afprøvede metode til at opnå dette.

Forskningen viser, at dialogisk læsning er særlig effektiv i forhold til at øge barnets sprogfærdigheder og øge deres ordforråd.

Dialogisk læsning handler om at inddrag og aktivere barnet i læsningen.

Socialministeriet har på www.sprogpakken.dk   lavet en fin beskrivelse på, hvordan man som forældre kan stille spørgsmål og skabe en dialog med barnet under læsningen. Følg linket: http://sprogpakken.dk/materialer/Dialogisk%20lasning%20-%20Visuel%20tekst.pdf

Samt ideer til understøttende sprogstrategier i hverdagen følg linket: http://sprogpakken.dk/materialer/Samtale%20i%20hverdagen%20-%20Understottende%20sprogstrategier%20-%20Visuel%20tekst.pdf