Inge Hegelund

Et inspirerende magasin for forældre til skolebørn

Rasing Learnes er et meget inspirerende magasin til  forældre med skolebørn.

Magasinet henvender sig til alle forældre, der går op i deres børns skolegang og trivsel, og som godt kan lide at få konkret inspiration i det daglige og få nye ideer til, hvordan vi bedst mulig ruster vores børn til livet.

Jævnligt kommer der spændende artikler med ideer til, hvordan man som forældre kan opmuntre, støtte og stimulere til læring.

Blandt mange kan nævnes artiklen: “Jamen jeg kan ikke!” Se det perfekte svar der virker.

Følg linket og få inspiration til, hvordan du bedst hjælper det barn.

Forside